Výroční zprávy

K zavedení každoročního vydávání výročních zpráv jsme se rozhodli především proto, abychom vytvořili širší prostor jak pro informování veřejnosti o dění v našem domově, tak případné podněty a připomínky.

Rok 2022

Výroční zpráva

Zobrazit

Rok 2017

Výroční zpráva

Zobrazit

Rok 2012

Výroční zpráva

Zobrazit

Rok 2021

Výroční zpráva

Zobrazit

Rok 2016

Výroční zpráva

Zobrazit

Rok 2011

Výroční zpráva

Zobrazit

Rok 2020

Výroční zpráva

Zobrazit

Rok 2015

Výroční zpráva

Zobrazit

Rok 2019

Výroční zpráva

Zobrazit

Rok 2014

Výroční zpráva

Zobrazit

Rok 2018

Výroční zpráva

Zobrazit

Rok 2013

Výroční zpráva

Zobrazit