Pravidla pro návštěvy:

  • navštěvující osoba předloží negativní výsledek testu na COVID-19, ne starší 48 hodin
  • navštěvující osoba předloží potvrzení, že prodělala onemocnění COVID-19, byla ji ukončena izolace a zároveň od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 180 dní
  • navštěvující osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
  • navštěvující osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
  • navštěvující osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 doloží, že od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

V našem zařízení neprobíhá testování navštěvujícíh osob.

 

Jménem našeho Domova bychom tímto chtěli poděkovat Karlu Haklovi za sponzorský dar ve formě koncertu zpěvačky Madii.

 

kraj_logo

Posláním Domova důchodců Roudnice nad Labem

je poskytovat seniorům, kteří kvůli svému věku, zdravotnímu stavu, nepříznivé sociální situaci nebo snížené schopnosti orientovat se v prostoru a čase nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí, pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb, zvyklostí, možností a schopností každého klienta.

Nabízíme dva typy sociálních služeb

DOMOV PRO SENIORY

Poskytujeme služby seniorům ve věku od 65 let, kteří potřebují z důvodu věku a zdravotnímu stavu pomoc a podporu druhé osoby.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Poskytujeme služby seniorům ve věku od 65 let, kteří mají diagnostikovanou Alzheimerovu chorobu nebo jiný typ demence, a v důsledku tohoto onemocnění mají sníženou soběstačnost, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné osoby.