V současné době nemáme v našem zařízení žádného klienta s nákazou Covid-19, proto je možné opět uskutečňovat návštěvy bez objednání za uvedených podmínek:

  • navštěvující osoba předloží negativní výsledek testu na Covid-19, ne starší 72 hodin
  • navštěvující osoba předloží potvrzení, že prodělala onemocnění Covid-19 v posledních 90 dnech

V našem zařízení neprobíhá testování navštěvujícíh osob.

 

Usnesení vlády ze dne 30.11.2020 upravující návštěvy v domovech seniorů a Desatero pro návštěvy.

 

Pro případ nesplnění podmínek k návštěvě viz výše, je k dispozici návštěvní místnost v časovém rozmezí od 10 do 18 hodin každý den.

Nutné je předchozí telefonické objednání na recepci (tel. 416 807 111, 724 389 942).
Limit na návštěvu jsou dvě osoby.

V době zákazu návštěv opět nabízíme rodinám klientů možnost se spojit se svými blízkými prostřednictvím programu Skype. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. číslech: 724 824 813, 724 389 986.

 

Dále opět nabízíme možnost se spojit se svými blízkými i pomocí tabletů prostřednictvím videohovorů v aplikaci Whatsapp. Klienty v budově A (žluté, modré a červené odd.) můžete kontaktovat na tel. čísle 775 899 745, klienty v budově B (zelené odd.) na tel. čísle 775 899 746.

 

kraj_logo

Posláním Domova důchodců Roudnice nad Labem

je poskytovat seniorům, kteří kvůli svému věku, zdravotnímu stavu, nepříznivé sociální situaci nebo snížené schopnosti orientovat se v prostoru a čase nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí, pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb, zvyklostí, možností a schopností každého klienta.

Nabízíme dva typy sociálních služeb

DOMOV PRO SENIORY

Poskytujeme služby seniorům ve věku od 65 let, kteří potřebují z důvodu věku a zdravotnímu stavu pomoc a podporu druhé osoby.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Poskytujeme služby seniorům ve věku od 65 let, kteří mají diagnostikovanou Alzheimerovu chorobu nebo jiný typ demence, a v důsledku tohoto onemocnění mají sníženou soběstačnost, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné osoby.