V domově proběhlo testování na přítomnost COVID-19.
Nákaza byla prokázána u několika klientů.

Ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí bylo přistoupeno ke krizovým opatřením a dále se řídíme jejími pokyny.

V současné chvíli jsou klienti v pořádku.

NA ZÁKLADĚ VLÁDNÍCH OPATŘENÍ JSOU AŽ DO ODVOLÁNÍ ZAKÁZÁNY NÁVŠTĚVY.

Rodiny klientů mohou v rozumné míře doručovat svým blízkým balíčky, které si převezme pracovnice recepce u hlavní brány.

V době zákazu návštěv opět nabízíme rodinám klientů možnost se spojit se svými blízkými prostřednictvím programu Skype. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. číslech: 724 824 813, 724 389 986.

 

Dále opět nabízíme možnost se spojit se svými blízkými i pomocí tabletů prostřednictvím videohovorů v aplikaci Whatsapp. Klienty v budově A (žluté, modré a červené odd.) můžete kontaktovat na tel. čísle 775 899 745, klienty v budově B (zelené odd.) na tel. čísle 775 899 746.

 

kraj_logo

Posláním Domova důchodců Roudnice nad Labem

je poskytovat seniorům, kteří kvůli svému věku, zdravotnímu stavu, nepříznivé sociální situaci nebo snížené schopnosti orientovat se v prostoru a čase nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí, pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb, zvyklostí, možností a schopností každého klienta.

Nabízíme dva typy sociálních služeb

DOMOV PRO SENIORY

Poskytujeme služby seniorům ve věku od 65 let, kteří potřebují z důvodu věku a zdravotnímu stavu pomoc a podporu druhé osoby.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Poskytujeme služby seniorům ve věku od 65 let, kteří mají diagnostikovanou Alzheimerovu chorobu nebo jiný typ demence, a v důsledku tohoto onemocnění mají sníženou soběstačnost, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné osoby.