Úprava návštěv klientů v souvislosti s opatřením COVID-19, platné od pondělí 25.5.2020
opatření ředitelky Domova důchodců Roudnice nad Labem (dále jen Domov)

 

  1. Při vstupu do areálu Domova musí mít každá navštěvující osoba zakryta ústa a nos rouškou, a to po celou dobu trvání návštěvy!
  2. Každé navštěvující osobě bude při vstupu změřena teplota, přesáhne-li teplota 37°C, nebude osoba na návštěvu vpuštěna!
  3. Každá navštěvující osoba bude dotazována na symptomy koronavirové nákazy.
  4. Každá navštěvující osoba provede při vstupu do Domova dezinfekci rukou připraveným dezinfekčním prostředkem.
  5. Každá navštěvující osoba je povinna si v recepci nasadit připravené jednorázové rukavice a návleky na boty, a to vše mít  po celou dobu trvání návštěvy! Uvedené ochranné pomůcky budou poskytnuty ze strany Domova.
  6. Každá navštěvující osoba musí být nahlášena a evidována na recepci Domova.
  7. Limit navštěvujících osob u jednoho klienta je stanoven na maximálně dvě osoby ve stejném čase.
  8. Po odchodu z Domova odloží navštěvující osoba ochranné pomůcky do připravené a označené sběrné nádoby.

Rovněž žádáme navštěvující osoby, aby v případě, že to okolnosti dovolí, využívaly venkovní prostory Domova.

Pokud odpovědní zaměstnanci Domova vyhodnotí navštěvující osoby jako rizikové, nebude návštěva ze strany Domova umožněna.

Nabízíme rodinám možnost se spojit se svými blízkými prostřednictvím programu Skype.
V případě zájmu spojení nás prosím kontaktujte na tel. číslech: 724 824 813, 724 389 986.

 

Dále nabízíme možnost se spojit se svými blízkými pomocí tabletů prostřednictvím videohovorů v aplikaci Whatsapp.
Klienty v budově A (žluté, modré a červené odd.) můžete kontaktovat na tel. čísle 775 899 745 a klienty v budově B (zelené odd.) na tel. čísle 775 899 746.

Děkujeme MŠ Masarykova Roudnice nad Labem, rodině Kopasových a mnoha dalším dárcům za darované roušky.

Za darované ovoce pro naše klienty a personál děkujeme organizaci Pozitivní směr, rodinám Fehrerovch, Šťástkových, Koňasových, Cihlářových, panu Karlu Haklovi a paní Šárové, Poprikové a Pekárkové.

Za krásné obrázky se vzkazy a krásná přáníčka děkujeme ZŠ Smart Roudnice nad Labem a vychovatelkám ze ZŠ Karla Jeřábka. Společnosti Mezi námi děkujeme za zaslané obrázky od dětí, které se zapojily do výzvy "Pohádka pro radost". Skautům z Roudnice nad Labem děkujeme za obrázky namalované v rámci výzvy "Malujeme a píšeme pro radost".

Za darovaný set pračky a sušičky děkujeme společnosti Datart. Nadaci Charta 77 děkujeme za dva darované tablety v rámci projektu "Tablet od srdce, které umožní naším klientům pomoci videohovorů spojení se svými rodinami.

Závěrem děkujeme všem dárcům, kteří věnovali dezinfekční prostředky.

kraj_logo

Posláním Domova důchodců Roudnice nad Labem

je poskytovat seniorům, kteří kvůli svému věku, zdravotnímu stavu, nepříznivé sociální situaci nebo snížené schopnosti orientovat se v prostoru a čase nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí, pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb, zvyklostí, možností a schopností každého klienta.

Nabízíme dva typy sociálních služeb

DOMOV PRO SENIORY

Poskytujeme služby seniorům ve věku od 65 let, kteří potřebují z důvodu věku a zdravotnímu stavu pomoc a podporu druhé osoby.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Poskytujeme služby seniorům ve věku od 65 let, kteří mají diagnostikovanou Alzheimerovu chorobu nebo jiný typ demence, a v důsledku tohoto onemocnění mají sníženou soběstačnost, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné osoby.