Pravidla pro návštěvy:

  • navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem
  • navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem
  • navštěvující osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní
  • navštěvující osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
  • navštěvující osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
  • navštěvující osoba předloží potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášením, že absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2

V našem zařízení neprobíhá testování navštěvujícíh osob.

 

kraj_logo

Posláním Domova důchodců Roudnice nad Labem

je poskytovat seniorům, kteří kvůli svému věku, zdravotnímu stavu, nepříznivé sociální situaci nebo snížené schopnosti orientovat se v prostoru a čase nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí, pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb, zvyklostí, možností a schopností každého klienta.

Nabízíme dva typy sociálních služeb

DOMOV PRO SENIORY

Poskytujeme služby seniorům ve věku od 65 let, kteří potřebují z důvodu věku a zdravotnímu stavu pomoc a podporu druhé osoby.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Poskytujeme služby seniorům ve věku od 65 let, kteří mají diagnostikovanou Alzheimerovu chorobu nebo jiný typ demence, a v důsledku tohoto onemocnění mají sníženou soběstačnost, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné osoby.