V současné době nemáme v našem zařízení žádného klienta s nákazou Covid-19, proto je možné opět uskutečňovat návštěvy bez objednání za uvedených podmínek:

  • navštěvující osoba předloží negativní výsledek testu na Covid-19, ne starší 48 hodin
  • navštěvující osoba předloží potvrzení, že prodělala onemocnění Covid-19 v posledních 90 dnech
  • navštěvující osoba předloží vystavený certifikát od Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti Covid-19, kdy od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19

V našem zařízení neprobíhá testování navštěvujícíh osob.

 

Usnesení vlády ze dne 18.3.2021 upravující návštěvy v domovech seniorů a Desatero pro návštěvy.

 

Pro případ nesplnění podmínek k návštěvě viz výše, je k dispozici návštěvní místnost v časovém rozmezí od 10 do 18 hodin každý den.

Nutné je předchozí telefonické objednání na recepci (tel. 416 807 111, 724 389 942).
Limit na návštěvu jsou dvě osoby.

Jménem našeho Domova bychom tímto chtěli poděkovat senátorovi Mgr. Ladislavu Chlupáčovi za sponzorský dar ve formě darovaných respirátorů.

Nabízíme rodinám klientů možnost se spojit se svými blízkými prostřednictvím programu Skype. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. číslech: 724 824 813, 724 389 986.

 

Dále opět nabízíme možnost se spojit se svými blízkými i pomocí tabletů prostřednictvím videohovorů v aplikaci Whatsapp. Klienty v budově A (žluté, modré a červené odd.) můžete kontaktovat na tel. čísle 775 899 745, klienty v budově B (zelené odd.) na tel. čísle 775 899 746.

 

kraj_logo

Posláním Domova důchodců Roudnice nad Labem

je poskytovat seniorům, kteří kvůli svému věku, zdravotnímu stavu, nepříznivé sociální situaci nebo snížené schopnosti orientovat se v prostoru a čase nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí, pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb, zvyklostí, možností a schopností každého klienta.

Nabízíme dva typy sociálních služeb

DOMOV PRO SENIORY

Poskytujeme služby seniorům ve věku od 65 let, kteří potřebují z důvodu věku a zdravotnímu stavu pomoc a podporu druhé osoby.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Poskytujeme služby seniorům ve věku od 65 let, kteří mají diagnostikovanou Alzheimerovu chorobu nebo jiný typ demence, a v důsledku tohoto onemocnění mají sníženou soběstačnost, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné osoby.