INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY

Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI NAŠICH KLIENTŮ JE PARKOVÁNÍ V DOMOVĚ PRO NÁVŠTĚVY ZAKÁZÁNO A BRÁNA DO DOMOVA JE TRVALE UZAVŘENÁ.

PŘI PŘÍCHODU A ODCHODU, PROSÍM, ZAZVOŇTE, OBSLUHA RECEPCE VÁM OTEVŘE.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

kraj_logo

 


 

Posláním Domova důchodců Roudnice nad Labem

je poskytovat seniorům, kteří kvůli svému věku, zdravotnímu stavu, nepříznivé sociální situaci nebo snížené schopnosti orientovat se v prostoru a čase nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí, pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb, zvyklostí, možností a schopností každého klienta.

Nabízíme dva typy sociálních služeb

DOMOV PRO SENIORY

Poskytujeme služby seniorům ve věku od 65 let, kteří potřebují z důvodu věku a zdravotnímu stavu pomoc a podporu druhé osoby.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Poskytujeme služby seniorům ve věku od 65 let, kteří mají diagnostikovanou Alzheimerovu chorobu nebo jiný typ demence, a v důsledku tohoto onemocnění mají sníženou soběstačnost, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné osoby.