kraj_logo

Sponzoři Květinového plesu 2017

AG FOODS GROUP a.s., Alimpex - Louny spol. s r.o., ASTUR-KA, s.r.o., Bidfood Czech Republic s.r.o., GASTROPLUS Louny s.r.o., InterGast a.s., Makro Cash & Carry ČR s.r.o. , MK MARKET, spol. s r.o., Pewa, spol. s r.o., PAPEI, a.s., TENA. Všem sponzorům moc děkujeme za poskytnuté dary.

Posláním Domova důchodců Roudnice nad Labem

je poskytovat seniorům, kteří kvůli svému věku, zdravotnímu stavu, nepříznivé sociální situaci nebo snížené schopnosti orientovat se v prostoru a čase nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí, pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb, zvyklostí, možností a schopností každého uživatele.

Nabízíme dva typy sociálních služeb

Domov pro seniory

Poskytujeme služby seniorům ve věku od 65 let, kteří potřebují z důvodu věku a zdravotnímu stavu pomoc a podporu druhé osoby.

Více

Domov se zvláštním režimem

Poskytujeme služby seniorům ve věku od 65 let, kteří mají diagnostikovanou Alzheimerovu chorobu nebo jiný typ demence, a v důsledku tohoto onemocnění mají sníženou soběstačnost, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné osoby.

Více