Muzikál Ať žijí strašidla

V úterý 18. července 2023 jsme navštívili zámeckou zahradu v Roudnici nad Labem, kde jsme měli možnost zhlédnout muzikál „Ať žijí strašidla“ v podání pražského divadelního ochotnického spolku STAR.

Výlet do Sloupu v Čechách

 Ve středu 14. června 2023 jsme vyrazili na celodenní výlet. První cesta vedla do Sloupu v Čechách, kde jsme navštívili tamní Domov důchodců. Tam už na nás čekala milá paní Romana (aktivizační pracovnice) s historičkou paní Makovickou. Klienti se u kávy a zákusku dozvěděli něco o historii Sloupského hradu a místu v okolí Sloupu. Ve […]

Muzikohraní

10. května 2023 nás navštívila paní Veselá se svým programem „muzikohraní“. Díky ní jsme si mohli vyzkoušet různé hudební nástroje a rozehrát celý Domov.

20. výročí otevření Domova

Ve čtvrtek 7. září 2023 od 14. hodin všechny srdečně zveme na oslavu 20. výročí otevření našeho Domova, které se bude konat v zahradě Domova. Těšíme se na vás.

Máchovo jezero

Ve čtvrtek 20. 7. 2023 pořádáme výlet do Doks – výlet lodí po Máchově jezeře.

Turnaj v pétanque

Ve čtvrtek 29. června 2023 jsme uspořádali tradiční turnaj v pétanque. Pozvali jsme klienty z okolních Domovů a místních organizací a spolků. Počasí nám přálo, nálada byla skvělá a sportovní duch a nadšení nechybělo. Hudbu nám zajistil pan Kaňka. Děkujeme všem.

Výstava v Lysé nad Labem

Ve středu 14. června 2023 se klientky zúčastnily výstavy Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem, kde se prezentovaly se svými nádhernými ručními pracemi.

Country

Ve čtvrtek 8. června odpoledne se jídelnou Domova nesly písně v duchu country. To nám přijela zazpívat a zahrát kapela pana Němce z Roudnice nad Labem.  Klienti se dobře bavili, zpívali a někteří i tančili.