Výlet do Sloupu v Čechách

 Ve středu 14. června 2023 jsme vyrazili na celodenní výlet. První cesta vedla do Sloupu v Čechách, kde jsme navštívili tamní Domov důchodců. Tam už na nás čekala milá paní Romana (aktivizační pracovnice) s historičkou paní Makovickou. Klienti se u kávy a zákusku dozvěděli něco o historii Sloupského hradu a místu v okolí Sloupu. Ve sloupském Domově jsou nádherné sochy od Matyáše Brauna a velký park.

Poté jsme pokračovali do Lindavy. Ve Sklářské krčmě jsme se naobědvali a klienti mohli při obědě sledovat i práci mladých sklářek u pece, která je přímo v krčmě.

Naše cesta byla zakončena prohlídkou krásného barokního kostela v Novém Boru. Tam nás čekal pan farář, který nám řekl zajímavosti, například to, že ještě starší, než je samotný kostel, jsou místní varhany.

Vloženo do Fotogalerie.