Výlet do Sloupu v Čechách

V sobotu 2. září 2023 jsme se vydali na pozvání paní ředitelky Domova důchodců ve Sloupu v Čechách na jejich Zahradní slavnost k 65. výročí založení Domova. Pestrý program obohatily soutěže, které pro nás připravily aktivizační pracovnice. Z pěti soutěžních

družstev jsme obsadily krásné 2. místo a klientky si odvezly medaile a dort.

Vloženo do Fotogalerie.