Výrova Kiwanis panenek

Uživatelé Domova se zapojili do projektu Kiwanis panenka. Kiwanis panenky v Domově společnými silami vyrábějí, a tím se nemalým dílem podílejí na pomoci dětem, lékařům a rodičům.

Kiwanis panenka pomáhá dětským pacientům v nemocnicích překonat pocit osamění a strachu. Lékaři používají Kiwanis panenky k vysvětlení lékařských zákroků. Každé dítě si může svou panenku vymalovat podle své fantazie. Kiwanis panenku má dítě u sebe celý pobyt v nemocnici a poté s ní odchází domů. 

Vloženo do Fotogalerie.