Přijetí do Domova důchodců

Domov je možné si po předchozí telefonické dohodě se sociální pracovnicí prohlédnout. Sociální pracovnice poskytne další doplňující informace.

Po obdržení vyplněných tiskopisů bude žádost posouzena praktickým lékařem Domova. Pokud nebude shledána kontraindikace k zařazení žádosti, bude žádost zařazena do evidence žadatelů. Žadatel je zpětně písemně informován o posouzení žádosti na konkrétní oddělení.