Nový osobní automobil pro přepravu klientů

TEXAL, a.s., Astur-ka, s.r.o., MICHAL stavby s.r.o., CHVALIS s.r.o., Marek Sedlák, Mgr. Hana Kubištová, Miroslav Fridrich a Gabriela Bínová svými sponzorskými dary umožnili koupi nového osobního automobilu pro klienty Domova. Automobil je využíván k přepravě klientů k odborným lékařům,  na výlety a nákupy. Všem sponzorům děkujeme za jejich štědré dary.

Velikonoční výstava

16.3.2018 jako každý rok společně navštívíme velikonoční výstavu v Městské knihovně Ervína Špindlera.