20. výročí otevření Domova

Ve čtvrtek 7. září 2023 jsme společně oslavili krásné 20. výročí otevření našeho Domova. Starosta Roudnice nad Labem s paní ředitelkou Domova zahájili oslavu poděkováním, přípitkem a rozkrájením výborného třípatrového dortu. Hudba skvělá … během odpoledne nám ke slavnostní náladě hrála a zpívala hudební skupina Patrola Šlapeto a zpěvačka Madia. A ani travnatý taneční parket […]

Výlet do Sloupu v Čechách

V sobotu 2. září 2023 jsme se vydali na pozvání paní ředitelky Domova důchodců ve Sloupu v Čechách na jejich Zahradní slavnost k 65. výročí založení Domova. Pestrý program obohatily soutěže, které pro nás připravily aktivizační pracovnice. Z pěti soutěžních družstev jsme obsadily krásné 2. místo a klientky si odvezly medaile a dort.

Sportovní týden

V týdnu od 7. do 11. srpna aktivizační pracovnice připravily pro klienty sportovní týden. Vzhledem k nepřízni počasí musely přizpůsobit i sportovní prostředí. Hod na koš, hod na plechovky a cvrnkaná se uskutečnila v jídelně. Koncem týdne se ale počasí umoudřilo a hru pétanque si mohli klienti zahrát venku na našem hřišti.

Máchovo jezero

Ve čtvrtek 20. července 2023 jsme uskutečnili výlet do Doks a podnikli okružní plavbu výletní lodí po celém Máchově jezeře.

Eva a Vašek

Ve středu 19. července 2023 v Domově vystoupila pěvecká dvojice Eva a Vašek.

Muzikál Ať žijí strašidla

V úterý 18. července 2023 jsme navštívili zámeckou zahradu v Roudnici nad Labem, kde jsme měli možnost zhlédnout muzikál „Ať žijí strašidla“ v podání pražského divadelního ochotnického spolku STAR.

Výlet do Sloupu v Čechách

 Ve středu 14. června 2023 jsme vyrazili na celodenní výlet. První cesta vedla do Sloupu v Čechách, kde jsme navštívili tamní Domov důchodců. Tam už na nás čekala milá paní Romana (aktivizační pracovnice) s historičkou paní Makovickou. Klienti se u kávy a zákusku dozvěděli něco o historii Sloupského hradu a místu v okolí Sloupu. Ve […]

Muzikohraní

10. května 2023 nás navštívila paní Veselá se svým programem „muzikohraní“. Díky ní jsme si mohli vyzkoušet různé hudební nástroje a rozehrát celý Domov.

Turnaj v pétanque

Ve čtvrtek 29. června 2023 jsme uspořádali tradiční turnaj v pétanque. Pozvali jsme klienty z okolních Domovů a místních organizací a spolků. Počasí nám přálo, nálada byla skvělá a sportovní duch a nadšení nechybělo. Hudbu nám zajistil pan Kaňka. Děkujeme všem.

Výstava v Lysé nad Labem

Ve středu 14. června 2023 se klientky zúčastnily výstavy Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem, kde se prezentovaly se svými nádhernými ručními pracemi.