Muzikohraní

10. května 2023 nás navštívila paní Veselá se svým programem „muzikohraní“. Díky ní jsme si mohli vyzkoušet různé hudební nástroje a rozehrát celý Domov.

Turnaj v pétanque

Ve čtvrtek 29. června 2023 jsme uspořádali tradiční turnaj v pétanque. Pozvali jsme klienty z okolních Domovů a místních organizací a spolků. Počasí nám přálo, nálada byla skvělá a sportovní duch a nadšení nechybělo. Hudbu nám zajistil pan Kaňka. Děkujeme všem.

Výstava v Lysé nad Labem

Ve středu 14. června 2023 se klientky zúčastnily výstavy Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem, kde se prezentovaly se svými nádhernými ručními pracemi.

Country

Ve čtvrtek 8. června odpoledne se jídelnou Domova nesly písně v duchu country. To nám přijela zazpívat a zahrát kapela pana Němce z Roudnice nad Labem.  Klienti se dobře bavili, zpívali a někteří i tančili.

Čarodějnice

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 jsme uspořádali čarodějnický rej. I když nám chladné počasí neumožnilo být venku, i tak jsme si užili skvělé odpoledne, nechybělo občerstvení a hudba pana Pechouška.

Vepřové hody

Ve čtvrtek 20. dubna 2023 po celý den probíhaly v Domově vepřové hody a příjemnou hudbu nám zajistil pan Hartman.

Hudební odpoledne

Ve středu 12. dubna 2023 nám odpoledne zpříjemnil pan Vízner povídáním a hudbou pana Waldemara Matušky.

Oslava narozenin

Koncem každého měsíce aktivizační pracovnice chystají klientům a klientkám oslavu narozenin … a ani koncem března jedna oslava nechyběla.

Country

V pátek 24. března 2023 odpoledne jsme si poseděli a zazpívali s Country skupinou pana Němce.