Svět je kabaret

Ve středu 7.3. 2018 k nám do Domova přijel pan Vízner se svou kolegyní s programem „Svět je kabaret“. Zazněly známe písně, které jsme si rádi společně s nimi zazpívali. Po vystoupení přišlo překvapení v podobě květin, které jsme předávali našim klientkám ku příležitosti Mezinárodního dne žen.

1. setkání – Mezi námi

Domov zahájil spolupráci s obecně prospěšnou společností Mezi námi, zapojili jsme se do programu Povídej, kde se budeme pravidelně každý měsíc setkávat s dětmi z MŠ Little Monkeys. Během prvního setkání jsme se společně seznámili a tvořili jsme společnými silami sněhuláky.

RETRO PLES

15.2.2018 se v domově uskutečnil Retro ples. Zahájen byl připraveným vystoupením našich aktivizačních pracovnic ala ABBA. Celým plesem nás hudebně provedla naše oblíbená skupina Largo. Program pokračoval vystoupením mladých tanečníků a Cvičenek Poupata. Každý si mohl koupit výherní lístky a vyhrát krásné ceny. Bylo to velmi příjemné odpoledne za doprovodu krásné hudby, tance a skvělého občerstvení. Opět se […]

Silvestrovská zábava

28.12.2017 se v Domově konala silvestrovská zábava. Zábavu zahájila ředitelka Domova Mgr. L. Nová krásným přípitkem. K tanci a poslechu hrála Cítovanka. Společně jsem si zazpívali, zatančili a poseděli u krásné hudby s vynikajícím občerstvením. Všichni jsme byli moc spokojení.