Novinky z města

Město Roudnice nad Labem Vás srdečně zve na pietní vzpomínkové setkání ke Dni válečných veteránů a 100. výročí ukončení 1. světové války, které bude symbolicky zahájeno 11. listopadu 2018 přesně v 11.11 hod. na městském hřbitově. [...]
Roudnice nad Labem
Kancelář pro ověřování a CZECHPOINT bude ve čtvrtek 1. 11. 2018 z technických důvodů otevřena až od 10.00 hod. Děkujeme za pochopení. [...]
Roudnice nad Labem
Ing. arch. Jan Drahozal se v říjnu, v souvislosti se svým zvolením na post zastupitele, vzdal funkce roudnického městského architekta. Nechtěl městu radit a zároveň ho zastupovat. S činností však bude i nadále pokračovat v rámci svého mandátu. [...]
Roudnice nad Labem
Ve středu 7. 11. 2018 v rámci pořadu VELKÉ ZPRÁVY odvysílala FTV PRIMA reportáž zabývající se případem přestupku řešeného odborem dopravy Městského úřadu Roudnice nad Labem. Nesouhlasíme s prohlášením, že bylo v tomto případu postupováno nestandardně a odmítáme jakékoli porušení příslušných právních předpisů ze strany zaměstnanců úřadu. [...]
Roudnice nad Labem
V minulém týdnu Roudnice oslavila 100. výročí založení Československa. Jednou ze slavnostních událostí byl i koncert v sálu lobkowiczkého zámku. V jeho průběhu byla roudnickým starostům předána ocenění za reprezentaci města. [...]
Roudnice nad Labem
Dnes jsme si na roudnickém Husově náměstí, ve spojení s probíhajícími oslavami 100 let Československé republiky, připomněli události 17. listopadu let 1939 a 1989. Při vzpomínkovém setkání byla odhalena pamětní deska a Sokolu předána stuha na nový výroční prapor. [...]
Roudnice nad Labem
Včerejší ustavující zasedání roudnického zastupitelstva potvrdilo koalici SPR, ANO a KSČM. Nově zvolený starosta František Padělek představil program pro nadcházející volební období a připustil budoucí rozšíření koalice. [...]
Roudnice nad Labem
30. 6. 2018 uplynulo datum splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Městský úřad stanovil, že poplatek za rok 2018, který nebude zaplacen včas a ve správné výši do 31. 12. 2018, zvýší o 50 %. Poplatky nezaplacené ani po tomto vyměření [...]
Roudnice nad Labem
Upozorňujeme občany města Roudnice nad Labem, že letošní poslední svoz sběrných nádob na bioodpad bude proveden ve čtyřicátém sedmém týdnu, tj. 21., 22. a 23. listopadu 2018. Po tomto termínu je stále možno veškerý bioodpad ze zahrad odevzdat ve sběrném dvoře Hostěraz. [...]
Roudnice nad Labem
V lokalitě Krabčické ulice bude z důvodu stavebních prací do odvolání uzavřeno odpadové stanoviště tříděného odpadu s polozapuštěnými kontejnery. Žádáme občany, aby využívali náhradních stanovišť na tříděný odpad v ulicích Prokopova – parkoviště restaurace, Hochmanova, U Hřiště a Sladkovského náměstí. Děkujeme za pochopení. [...]
Roudnice nad Labem